Om Tjønnstuggu friluftsbarnehage

Åpningstider: Man-fre 07:15-16:30

Aldersgrupper: 0-6 år

Pris for en full plass per måned (per januar 2023): 3000 kr + 350 kr i kostpenger.
Kostpenger dekker lunsj (varmmat to dager i uken) og fruktmåltid.

Tjønnstuggu friluftsbarnehage er en "stor liten" barnehage på Reppe i Trondheim.

Liten fordi...

… vi har én avdeling, i år er vi 16 barn fra 1-5 år og tre årsverk fordelt på 4 ansatte.

Stor fordi...

… vi har hele Ranheimsmarka som lekeplass. Vi har ikke inngjerdet lekeområde hos oss, men mange leirplasser rundt Solemstjønna som gir oss ulike muligheter gjennom hele året.

Liten fordi...

… vi leier et lite lokale av Ranheim skiklubb der vi har muligheten til å være inne og hvor vi har kjøkken, bad og garderobe.

Stor fordi...

… vi er en foreldreeid barnehage, noe som betyr at i tillegg til oss 17 som tilbringer hver dag sammen her oppe har vi mange engasjerte samarbeidspartnere i foreldrene, i tillegg til søsken og besteforeldre, som er aktivt tilstede og involvert i barnehagedriften.

Stor fordi...

vi har store muligheter til, og ambisjoner om, å realisere rammeplanens innhold og formål gjennom aktiv bruk av naturen.

Lukk meny