Våre arbeidsmetoder

Finn ut her hvordan vi jobber med barna i Tjønnstuggu friluftsbarnehage.

Våre arbeidsmåter tar utgangspunkt i naturen. Vi er ute fra kl. 9 hver dag gjennom hele året, og vår beliggenhet gir oss ubegrenset tilgang til naturen. Dette betyr at turer, treklatring, hyttebygging, utforsking av huler, bærplukking osv. er de vanligste aktivitetene hos oss. Vi har ikke mange leker og lekeapparater men bruker naturens ressurser. Dette er et bevisst valg.

Vi har 7 fagområder vi skal jobbe med i barnehagen, som gjenspeiler de fagområdene barna møter igjen i skolen.

Bildene nedenfor gir et inntrykk av hvordan vi jobber med disse fagområdene.

Kommunikasjon, språk og tekst

Kropp, bevegelse, mat og helse

Kunst, kultur og kreativitet

Natur, miljø og teknologi

Antall, rom og form

Etikk, religion og filosofi

Nærmiljø og samfunn

Lukk meny